Etusivu

Virtuaalinen työpöytä suunnittelutoimistoihin (Windows Virtual Desktop)

Alt="Sami Ropponen pitää kahvikuppia kädessään ja nauraa."

Etätyö ja muuttuneet tavat tehdä töitä ovat lisänneet tarvetta paikkariippumattomille työpisteille. Yksi ratkaisu järjestää työpisteet modernilla tavalla on ottaa käyttöön virtuaalinen työpöytä.

Markkinoilla on tarjolla useita erilaisia vaihtoehtoja virtuaalisille työpöydille. Ehkä tunnetuin on Citrixin tarjoama virtuaalinen työpöytäratkaisu, jonka rinnalle on tullut Windows Virtual Desktop.

Haastattelimme CloudNow:n konsulttia Sami Ropposta Windows Virtual Desktop- virtuaalityöpöytään ja sen hyödyntämiseen liittyen. Tässä blogissa tarkastelemme WVD:n soveltumista etenkin suunnittelutoimistoihin.

Mikä sitten oikeastaan onkaan Windows Virtual Desktop eli WVD?

Windows Virtual Desktop on virtuaalinen työpöytä, jonka alustana toimii Microsoft Azure -pilvipalvelu. WVD:n kustannukset perustuvat kuukausittaiseen käyttöön perustuvaan laskutukseen.

Virtuaalisessa työpöydässä käyttäjä pääsee käsiksi omaan työympäristöönsä millä laitteella haluaakaan ja mistä vain. Kirjautuminen hoituu helposti käyttäjän omalla tunnuksella, salasanalla ja tietoturvasta huolehtii vahva tunnistautuminen.

”Työpöytä rakennetaan yrityksen tarpeita vastaavaksi ja sinne voidaan keskitetysti asentaa tarvittavat sovellukset.”, Sami selittää.

Miksi WVD:n pitäisi kiinnostaa suunnittelutoimistoja?

WVD soveltuu monenlaiseen käyttöön. Ehkä näkyvin hyöty virtuaalisessa työpöydässä on sen tuomat helpotukset työn tekemiseen. Monet vaativat työt edellyttävät tehotyöasemia, jotka voivat sitoa työn tekemisen yhteen paikkaan tai vähintäänkin edellyttää raskaiden laitteiden kantamista paikasta toiseen.

”WVD soveltuu hyvin tarkoitukseen, jos halutaan tarjota järeitä työasemia, joissa on esimerkiksi hyvät näytönohjaimet, joita tarvitaan 3D- ja suunnittelumaailmassa.”, Sami kertoo.

Ratkaisut saadaan räätälöityä tiimin käyttötarpeen mukaisesti niin, että oma työpiste kulkee mukana minne ikinä käyttäjä meneekään. Virtuaaliympäristöstä löytyvät kaikki työntekijälle tärkeät sovellukset.

”Kenenkään suunnittelijan tai arkkitehdin työnteko ei ole sidottu yksittäiseen paikkaan tai työasemaan vaan työtä voi tehdä halutulta laitteelta.”, Sami selittää.

Monen käyttötarkoituksen WVD mahdollistaa lisäksi vanhojen sovellusten jakamisen virtuaalityöpöytäympäristöön. Sovellukset voidaan kertaalleen ladata virtuaaliympäristöön, jonka jälkeen sovellukset voidaan keskitetysti päivittää. Kaikki tiedot ja sovellukset ovat aina ajan tasalla, kun niitä tarvitaan.

“Windows 7 käyttöjärjestelmää vaativat sovellukset pystytään viemään WVD ympäristöön ja tätä kautta saadaan varsinaiset fyysiset työasemat Windows 10 -käyttöjärjestelmään. Näin ollen yrityksen työasemien Windows 10 siirtymää voidaan vauhdittaa.”

Yritys säästää samalla resursseja, jotka normaalisti menisivät paikallisen ympäristön ylläpitotyöhön.

Sama käyttökokemus laitteesta riippumatta

Yksi Windows Virtual Desktopin hyvistä ominaisuuksista on, että työpöytänäkymä pysyy yhtenäisenä kaikilla laitteilla ja käyttäjillä. Tämä antaa mahdollisuuden yritykselle tarjota joustavampia laitteita henkilökunnalleen.

”Windows Virtual Desktopin avulla voidaan mahdollistaa sama käyttökokemus, oli kyseessä Padi, Mac tai PC. Kaikilta laitteilta pääsee kirjautumaan omalla tunnuksella ja salasanalla sekä esimerkiksi puhelimeen saatavan pin-koodin avulla.”, Sami selittää.

Käytössä oleva kapasiteetti elää tarpeen mukaan

Suunnittelutoimistoissa kapasiteetin tarve voi vaihdella paljon käynnissä olevien projektien mukaan. Virtuaalityöpöytä mahdollistaa erilaisten projekti- ja kausitarpeiden huomioinnin yrityksen resursseissa kustannustehokkaasti.

Tiimikokojen muuttuessa käytössä olevaa kapasiteettia voidaan muuttaa virtuaaliympäristössä helposti. Kausityöntekijöille voidaan tarjota virtuaalinen työympäristö, jossa on saatavilla heidän työskentelynsä kannalta olennaiset ohjelmat.

”Virtuaalinen työpöytäratkaisu säästää kustannuksia, kun tehoja voidaan kasvattaa ja laskea tarpeen mukaan. Tällöin yrityksen ei tarvitse hankkia kalliita koneita saadakseen huipputason suorituskyvyn.”, Sami sanoo.

Alt="Sami Ropponen katsoo ulos ikkunasta ja pitelee kädessään tietokonetta."

Tietoturvallisempi ympäristö ja ajantasaiset sovellukset

Poikkeusaikana on paljon keskusteltu VPN käytöstä. Windows Virtual Desktop mahdollistaa turvallisen väylän yrityksen konesaliin tai resursseihin hyödyntämällä kaksivaiheista tunnistautumista. Tarve kalliille VPN-lisensseille poistuu, kun hyödynnetään WVD:n kautta tarjottuja sovelluksia.

”Jokainen voi työskennellä turvallisesti missä ikinä onkaan niin, että yrityksen resurssit pysyvät yrityksen palvelimilla.”

“Lisäksi virtuaalisen työpöydän sijaan WVD:lla voidaan jakaa myös virtuaalisia sovelluksia käyttäjän työpöydälle. Näin saadaan esimerkiksi talouden henkilöille monimutkaisia asennusprosesseja vaativat sovellukset tarjolle laitteelle kuin laitteelle.” Sami jatkaa.

WVD:n käyttöönottoprosessi

Käyttöönottoprosessi on hyvin yksinkertainen. Virtuaalisen työympäristön käyttöönotto lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeesta.

Prosessin alussa kartoitetaan asiakkaan tarpeet, jonka jälkeen lähdetään toteuttamaan ympäristöä pilveen suunnitelman mukaan. Seuraavaksi nimitetään pilottiryhmä, joka lähtee testaamaan rakennettua ympäristöä.

Pilotin aikana saadaan ympäristön soveltuvuuden testaamisen lisäksi mitattua ympäristön resurssien käyttöastetta jonka pohjalta voidaan tehdä kustannusennustuksia uudelle ympäristölle.

”Jokainen softa ja ympäristö on erilainen. Toki meillä on asiantuntijana kokemusta erilaisista ympäristöistä, jonka takia pystymme sanomaan ja tuomaan oman ammattitaidon kautta minkälaisia ominaisuuksia sinne ympäristöön pystytetään.”, Sami kertoo.

Kun ympäristön ominaisuuksiin ollaan tyytyväisiä, voidaan käyttöä lähteä laajentamaan suuremmalle kohderyhmälle. Samalla järjestelmään voidaan lähteä tuomaan lisää sovelluksia.

Voisiko virtuaalinen työpöytä olla sopiva ratkaisu teidän yritykseenne? Varaa aika tapaamiseen täällä.

Muut blogipostaukset >
Ota yhteyttä
Microsoft Partner Gold
CloudNow IT Oy - Yhteystiedot, Y-tunnus ja asiakirjat - Kauppalehden Yrityshaku Luotettava Kumppaniyritys