Etusivu

Miltä näyttää yrityksesi it-infrastruktuurin tulevaisuus?

Organisaation it-ympäristö muuttuu jatkuvasti. Järjestelmät ja prosessit ikääntyvät, trendit ja palvelut muuttuvat ja painopisteet kehittyvät. It-infran ja -palvelujen kehittäminen on keskeistä yrityksen tehokkaan, sujuvan ja tuloksellisen toiminnan kannalta.

Kun suunnitellaan tulevaisuuden kehitystä, täytyy olla sekä kokonaiskuva nykytilanteesta että käsitys siitä, mikä on alan kehityssuunta. CloudNow on erikoistunut it-ympäristön kartoitukseen tulevaisuutta silmällä pitäen. Kartoituksessa luodaan tulevaisuuteen suuntaava tiekartta sekä asiantuntevat kustannuslaskelmat, miten tavoitetilaan päästään. Tiekartan pohjalta yritys tietää minne it-palveluita viedään tulevina vuosina ja ymmärtää mihin täytyy panostaa. CloudNow kartoittaa mitkä ratkaisut sopivat organisaatiolle parhaiten ja mitkä askeleet on otettava tavoitetilan saavuttamiseen.

It-ympäristön kartoituksessa resursseja lähestytään tavoitetilan kautta. CloudNow osaa ottaa huomioon alalla vireillä olevat trendit ja kehityssuunnat sekä antaa painoa oikeille kysymyksille. Tavoitteena on olennaiseen keskittyminen, turvallisuuden ja tehokkuuden parantaminen sekä resurssien selkeyttäminen.

Kartoituksessa selvitetään voisiko nykyisiä prosesseja tuottaa tehokkaammin ja miten infrastruktuuria voisi rakentaa strategisemmin. CloudNow arvioi, mitkä palvelut antavat yritykselle parhaiten arvoa ja käsittelee esimerkiksi pilvipalveluihin siirtymistä vaihtoehtona. Yleensä pilvipalveluihin siirtyminen vähentää oman kapasiteetin määrää ja ylläpidon osuutta. Näin kehitykselle jää enemmän aikaa.

Tiekartta on korvaamaton työkalu silloin kun mietitään jatkopalveluja, yrityksessä on muutosta, halutaan kustannuksia karsia tai infrastruktuuria keventää. Samalla saadaan turhat kulut pois.

Tiedätkö mihin yrityksesi it-budjetti kuluu?

On helppoa ajatella, että it-kustannuksiin kuuluu mm. järjestelmät, henkilöstökulut, tekniikka ja ylläpito. Kuluja voi havainnollistaa myös niin, että yhtenä menoeränä on jatkuvien it-palveluiden pyörittäminen ja toisena it-kehitystoiminta.

Tämä ei kuitenkaan anna kokonaiskuvaa siitä, mihin resursseja oikeasti käytetään.

It-budjettiin piiloutuu ylimääräisiä, tehottomia ja turhia kuluja. Kokonaiskuvasta tulee vaikeasti hahmotettavaa, kun mukana on erilaisia järjestelmiä ja ympäristöjä.

Kun todellista resurssien käyttöä mietitään, on tärkeää pohtia mitä on käytössä ja mitä tarvitaan. Tällöin yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat ja kehityssuunnat on otettava huomioon.

It-ympäristön kartoitukseen kuuluva tiekartta kertoo missä it-ympäristösi on nyt ja mihin se on menossa.

CloudNown tiekartoissa havainnoidaan yrityksen it-ympäristön nykytila ja sen tavoitetila kolme vuotta myöhemmin. Tiekartan kautta kartoitetaan tulevia muutoksia ja karsitaan ylimääräisiä resursseja. Kartoituksella tehostetaan työn tekoa, kevennetään infrastruktuuria ja varmistetaan turvallinen ympäristö ja ylläpito.

Älä jää kehityksen kyydistä, vaan ota asiantuntijaan yhteyttä nyt: myynti@cloudnow.fi

Muut blogipostaukset >
Ota yhteyttä
Microsoft Partner Gold
CloudNow IT Oy - Yhteystiedot, Y-tunnus ja asiakirjat - Kauppalehden Yrityshaku Luotettava Kumppaniyritys