Etusivu

Miksi pilvi? (ja miksi ei) - eli miten pilveen siirrytään järkevästi

Todettakoon ihan näin aluksi: aina ei ole järkevää siirtyä pilveen. Vaikka pilvi on monessa tapauksessa hyvä, jopa paras, vaihtoehto, on jokainen it-ympäristö erilainen ja vaatii kokonaistilanteen ymmärtämisen, ennen kuin tehdään päätöksiä pilvisiirtymästä. Kannattaa myös ottaa huomioon, että pilvisiirtymä on monelle organisaatiolle väistämättä edessä lähitulevaisuudessa, kun tuki muille kuin pilviratkaisuille loppuu hiljalleen.

Ensimmäinen askel järkevässä pilvisiirtymässä on kokonaistilanteen ymmärtäminen: asiantuntija arvioi nykyiset palvelut ja niiden elinkaaren. Onko esimerkiksi rauta vanhenemassa pian vai onko se vasta äskettäin uusittu? Mitä palveluja tarvitaan nyt ja jatkossa? Mitkä ovat näiden kustannukset? Kun tiedetään nykytilanne, voidaan tehdä parhaat päätökset jatkokehityksestä.

Pilven etuna yleisesti ottaen on kevyempi it-ympäristö. Kun palvelimet voidaan siirtää kokonaan pilveen, ei tarvita raudan hallinnointia, johon kuuluu paljon sinänsä näkymätöntä rutiinityötä, kuten laitteiston ajureiden päivittämistä. Lisäksi voidaan luopua esimerkiksi kalliista VPN-yhteyksistä ja joissain tapauksissa jopa joistakin palomuurilaitteista. Lisäksi kannattaa huomata, että monen organisaation tarvitsemat lisenssit pilvessä toimintaan sisältyvät jo nykyiseen sopimuskantaan, ja kyse on vain niiden käyttöönotosta. Pilven avulla tyypillisesti saavutetaan kustannussäästöjä ja yksinkertaisempi ylläpito it-ympäristölle.

Tietoturva pilvessä

Pilven tietoturva on osittain jopa parempi kuin paikallisten palvelinten, sillä organisaation toimipisteessä sijaitsevien palvelinten fyysinen tietoturva voi olla heikko - mieleen tulee sanonta siitä kuuluisasta kaapinnurkan palvelimesta, jota tietysti hyvin harvoin oikeasti on, mutta ajatuksellisesti mielikuva ei ole aivan vääräkään.

Lisäksi kannattaa huomata, että iso osa tiedosta kulkee jo nyt organisaatiossa pilven kautta. Sähköpostissa lähetettävät tiedostot nimittäin kulkevat tavallisesti pilvipalvelun läpi. Jos luotetaan sähköpostiin, niin voidaan luottaa myös pilvipalvelimeen tiedostonhallinnassakin. Lisäksi laitteiston ja sen ajureiden ja käyttöjärjestelmien ajanmukaisuus on aivan toista luokkaa pilvessä, kuin mitä paikallisessa palvelimessa voidaan toteuttaa järkevin kustannuksin.

Milloin pilvi ei ole niin hyvä vaihtoehto?

Tietoturvaan liittyvä yksityiskohta voi olla esimerkiksi tiettyjen viranomaisten edellyttämä tiedon säilyttäminen tietyssä maassa tai alueella. Pilvipalveluissa voi olla vaikeaa hallita sitä, missä data fyysisesti sijaitsee.

Toinen tilanne, jossa pilven mielekkyyttä tulee harkita, on (yleensä) vanhojen palvelinpohjaisten liiketoimintaohjelmistojen tarve, niitä ei aina ole järkevä siirtää pilveen. Tosin näissä tapauksissa tulisi myös kartoittaa, että onko mahdollista korvata vanha ohjelmisto SaaS-pohjaisella pilviohjelmistolla, joita on jo suurimpaan osaan organisaatioiden tarpeista. Näin saataisiin ajanmukaistettua myös organisaation työvälineitä ja työtapoja. Lisäksi joissain tapauksissa on perusteltua siirtyä pois omilta palvelimilta ja siirtää paikallinen ohjelmisto esimerkiksi Azure-palvelun avulla pilveen.

Hyvin usein aluksi mahdottomalta vaikuttava pilvisiirtymä onkin mahdollinen täysin, tai osittain niin sanotulla hybridimallilla. Hybridimallissa osa it-ympäristöstä jätetään toistaiseksi paikallisille palvelimille esimerkiksi sen vuoksi, että halutaan hyödyntää palvelinraudan elinkaari tai halutaan saada aikaa uuden pilvipohjaisen vaihtoehdon rakentamiselle.

Miten siirrytään järkevästi pilveen?

Kartoituksen jälkeen kyse on rutiininomaisesta siirrosta, joka kannattaa jättää kokeneelle ammattilaiselle. Pilvisiirtymäprojekteille tyypillistä on, että alussa työmäärä näyttää isolta, mutta on lopulta varsin kohtuullinen, etenkin kun projekti on suunniteltu hyvin ja päätetty, mitä kannattaa siirtää pilveen ja mitä ei.

Pilvisiirtymä tulee olemaan monelle organisaatiolle välttämätön askel lähitulevaisuudessa. Tämä kannattaa ottaa huomioon it-ympäristön strategiaa suunniteltaessa. Syynä tähän ovat osaltaan suuret toimijat, kuten Microsoft, jotka hiljalleen lopettavat tukea muilta kuin pilviratkaisuilta. Tulevaisuudessa on yhä vaikeampi toimia pilven ulkopuolella.

Itse suosittelen aina tapauskohtaisesti arvioimaan siirtymän kiireellisyyttä, mahdollisia kustannusvaikutuksia sekä it-ympäristön kokonaisuutta. Yhtä oikeaa tai väärää tapaa ei ole.

Pilvisiirtymän teknisistä vaihtoehdoista lisätietoja löytyy Sami Ropposen mainiosta blogista, lue tästä.

Haluatko kuulla asiantuntijamme suosituksen teidän organisaation pilvisiirtymän tarpeesta? Varaa maksuton arviopalaveri tästä.

Muut blogipostaukset >
Ota yhteyttä
Microsoft Partner Gold
CloudNow IT Oy - Yhteystiedot, Y-tunnus ja asiakirjat - Kauppalehden Yrityshaku Luotettava Kumppaniyritys