EtusivuTietosuojaseloste

Yleistä

Henkilötietojesi huolellinen käsittely on CloudNow IT Oy:lle (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”) ensisijaisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteiden, myynnin/markkinoinnin ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseen. Henkilötietojasi käsitellään noudattaen tietosuojalainsäädäntöä ja tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa varmistaaksemme ettei yksityisyytesi vaarannu. Kuten EU:n tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), Henkilötietolaki (523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki (515/2004) edellyttävät.

Rekisterinpitäjä

CloudNow IT Oy\ Y-tunnus: 2962248-7\ Teknobulevardi 3-5\ 01730 VANTAA

Yhteyshenkilö

Tomas Tuohimäki\ tietosuoja@cloudnow.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen.

  1. Palvelun tarjoaminen\ Yhteydenottojen hoitamista varten pidämme tallessa yhteystietoja ja kirjanpitoa yhteydenottojen aiheista yrityksen kontaktihenkilön kanssa, jotta voimme tarjota palvelua yritykselle ja sen henkilökunnalle.
  2. Palvelun kehittäminen ja tutkimus\ Saatamme käyttää henkilötietoja parantaaksemme palvelun laatua, ratkaistaksemme palvelussa havaittuja ongelmia ja kehittääksemme palvelun ominaisuuksia yritystä ja sen henkilökuntaa varten.
  3. Myynti ja markkinointi\ Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, viestintään ja potentiaalisten asiakkaiden ja näiden edustajien myynnillisissä ja markkinointi tarkoituksissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää sen käyttötarkoituksen kannalta olennaisia seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Asiakkaan perustiedot, kuten:

Yrityksen nimi\ etu- ja sukunimet\ Titteli\ yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)

Verkkosivut ja evästeet:

IP-osoite\ Selain versio\ Evästeiden avulla kerättyihin tietoihin perustuvat käyttäytymistiedot\ HUOM: Evästeiden kautta emme pysty yksilöimään henkilöä

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietosi ensisijaisesti sinulta yrityksen edustajana. Ne voivat olla meidän itsemme tai kumppaneidemme keräämiä tietoja.

Sivujen kautta lähetetyt lomakkeet sisältävät henkilötietoja: minimissään sähköpostiosoite. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että sivujen omistaja taltioi antamasi henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämänne palvelun.

Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön lupaa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti EU:n ja ETA:n sisällä. Noudatamme kaikissa EU:n sisäisissä ja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuvissa siirroissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön asettamia velvoitteita.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen, salasanan syöttämistä ja vahvaa tunnistautumista. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat pilvipalvelussa EU:n alueella. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tapauksissa yhteyshenkilönä on rekisterinpitäjän tietosuojavastaava.

Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on rekisterissä. Rekisteröidyn on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys pitää voida tunnistaa vahvasti. Henkilön pitää esittää voimassa oleva virallinen henkilötodistus tai ajokortti. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot rekisteröidylle kirjallisesti 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Oikeus vaatia tiedon korjausta

Rekisteröidyllä on oikeus oikaista rekisterissä olevia itseään koskevia tietoja, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia. Rekisteröidyn tulee esittää oikaisupyyntö sähköpostitse tietosuoja@cloudnow.fi.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi, mikäli se ei estä sopimusvelvoitteiden täyttymistä tai lainsäädännön toteutumista. Rekisteröidyn tulee esittää poistamispyyntö sähköpostitse tietosuoja@cloudnow.fi.

Muuta

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.Evästeet

Käytämme verkkosivuilla evästeitä laadun- ja sivujen kehittämiseen. Palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Palveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut. Käyttäjää ei voida tunnistaa yksinomaan evästeiden avulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla tunnistetaan yksittäisen päätelaitteen toiminta sivustolla. Käyttäjä voi estää tietynlaisten evästeiden toiminnan niin halutessaan muuttamalla omia selainasetuksiaan. Tyypillisesti selaimen ”Asetukset” -osiossa on evästevalintoja koskevat painikkeet. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti erisivujen tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

Käyttäjä voi halutessaan myös tyhjentää evästeet käyttämältään selaimelta säännöllisesti. Evästeiden tyhjentäminen käytännössä nollaa käyttäjätiedot.Microsoft Partner Gold
CloudNow IT Oy - Yhteystiedot, Y-tunnus ja asiakirjat - Kauppalehden Yrityshaku Luotettava Kumppaniyritys